· Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P)
· Kvalitetsansvarig enligt PBL
· Entreprenadbesiktningar
· CAD-projektering
· Projektledning
   
Startsida
Projektledning
Projekteringsledning
CAD Projektering
Kvalitetsansvarig PBL
Entreprenadbesikningar
Försäkringar & Ansvar
Kvalitet & Miljö

Entreprenadbesikningar

Branschen är reglerad vad gäller bygguppdrag. Alla avtal och regler är svåra för de som ej är insatta i branschen. Att anlita teknisk och juridisk kunnig besiktningsman är en förutsättning för att vara säker på att man fått den produkt man beställt. Besikningsmannen kontrollerar även att arbetet är fackmannamässigt utfört enligt kontrakt och Allmänna Bestämmelser (AB 04) inom branschen.

Besiktning enligt AB 04

Huvudregeln är den att för att konstatera om en entreprenör fullgjort sitt åtagande mot en beställare skall besiktning genomföras. Besiktning kan ske såväl före som efter entreprenadens färdigställande. Besiktning är således det formaliserade sätt beställare och entreprenör avtalat hur leveranskontroll respektive reklamation skall ske (7 § 13).

Vid besiktning antecknas fel (7 § 18). Vid slutbesiktning skall besiktningsmannen meddela om entreprenaden är godkänd eller inte (7§ 14).

Besiktningens rättsverkningar

Besiktning är exklusivt bevismedel (7 § 13 och 7§ 18) för att konstatera om fel föreligger eller inte. Med exklusivt bevismedel menas att annan bevisning än besiktningsutlåtande rörande förekomst av fel i en entreprenad inte är tillåtet.

Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader (ABS 95 & ABS 05) där enskild konsument är beställare utgör ett resultat av förhandlingar mellan Konsumentverket och företrädare för byggbranschen.

ERRWE Byggkonsult utför entreprenadbesiktningar enligt branschens parters riktlinjer. Medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund SBR.


 
 
Nyheter
Överlåtelsebesiktning...
Arkitekthandlingar...
Entreprenadbesiktningar...
Fler nyheter »
Nyhetsbyrån
2018-09-24 / 18:01
1 oktober: Henriksdalsringen fyller 50 år
2018-09-24 / 17:29
Var någonstans i Stockholm spelade Roxette in den här videon? How Do You Do? -låten
2018-09-24 / 14:25
Ekolsundsbroarna , varför två st?
2018-09-24 / 14:06
Vilken påverkan har värmeverk på miljön?
2018-09-24 / 06:01
Mölndals kommun gör en miljonprogram 2.0. Skövla rubbet.
RSS Feed
RSS Feed
 
 
Copyright © errwe.com - All Rights Reserved - Powered by: SEO CMS - design by vidir