· Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P)
· Kvalitetsansvarig enligt PBL
· Entreprenadbesiktningar
· CAD-projektering
· Projektledning
   
Startsida
Projektledning
Projekteringsledning
CAD Projektering
Kvalitetsansvarig PBL
Entreprenadbesikningar
Försäkringar & Ansvar
Kvalitet & Miljö

Entreprenadbesikningar

Branschen är reglerad vad gäller bygguppdrag. Alla avtal och regler är svåra för de som ej är insatta i branschen. Att anlita teknisk och juridisk kunnig besiktningsman är en förutsättning för att vara säker på att man fått den produkt man beställt. Besikningsmannen kontrollerar även att arbetet är fackmannamässigt utfört enligt kontrakt och Allmänna Bestämmelser (AB 04) inom branschen.

Besiktning enligt AB 04

Huvudregeln är den att för att konstatera om en entreprenör fullgjort sitt åtagande mot en beställare skall besiktning genomföras. Besiktning kan ske såväl före som efter entreprenadens färdigställande. Besiktning är således det formaliserade sätt beställare och entreprenör avtalat hur leveranskontroll respektive reklamation skall ske (7 § 13).

Vid besiktning antecknas fel (7 § 18). Vid slutbesiktning skall besiktningsmannen meddela om entreprenaden är godkänd eller inte (7§ 14).

Besiktningens rättsverkningar

Besiktning är exklusivt bevismedel (7 § 13 och 7§ 18) för att konstatera om fel föreligger eller inte. Med exklusivt bevismedel menas att annan bevisning än besiktningsutlåtande rörande förekomst av fel i en entreprenad inte är tillåtet.

Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader (ABS 95 & ABS 05) där enskild konsument är beställare utgör ett resultat av förhandlingar mellan Konsumentverket och företrädare för byggbranschen.

ERRWE Byggkonsult utför entreprenadbesiktningar enligt branschens parters riktlinjer. Medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund SBR.


 
 
Nyheter
Överlåtelsebesiktning...
Arkitekthandlingar...
Entreprenadbesiktningar...
Fler nyheter »
Nyhetsbyrån
2017-10-20 / 19:11
Trelleborg ska få Sveriges bästa linksbana
2017-10-20 / 16:22
Så blir exklusiva området vid Värtan
2017-10-20 / 16:01
Fredrik Strage: Lyssna på Skövlarsyntharen och gör Stockholm till en riktig stad
2017-10-20 / 15:51
PG Nilssons svar om kritiken från stadsarkitekten: Oerhört
2017-10-20 / 13:22
Containrar och mikrotjänster kräver nytt säkerhetstänk - så gör du
RSS Feed
RSS Feed
 
 
Copyright © errwe.com - All Rights Reserved - Powered by: SEO CMS - design by vidir